Chi tiết thiết bị Poly Studio X30

Góc camera thực tế của Poly Studio X30Giao diện quản lí của Poly Studio x30   Giao diện Poly touch TC8 điều khiển thay cho thế hệ remote đời trước